Anmeldelse af Den tynde luft

 
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx   
Fra anmeldelse i Nordjyske, d. 13/9 – 2013:

”I centrum står Freja, som er tegnet med den nydeligste streg, på én gang ganske fin og ganske skarp.

Lise Andersen gør redeligt rede for hendes mangfoldigt vekslende sjælsbevægelser, og så let og så spinkel, så samlet fin og springende hele skildringen end er, kan det let virke overbevisende, måske fordi den overalt meget vel kunne være bygget på personlige iagttagelser, en slags personlige erindringer.” Jens Henneberg.

 
Fra anmeldelse i Kristeligt Dagblad d. 14/11 3013

 
" Fin roman om fristelser. Romanen fortæller i et let-tilgængeligt tempo og med stor troværdighed, hvad der kan ske, når den trygge tilværelse pludselig forskubber sig, og der opstår sprækker i et ellers stærkt forankret forhold."
Lise Andersen | Bryggervænget 7, 9430 Vadum  | Tlf.: 2243 2450