Anmeldelser

Voksenbøger 

Vedr. "Elias og Munin"

Anmeldelse af 'Elias og Munin' i 'Bogvægten':

"Det er vemodige fortællinger om alderdommen, om drømme og forventninger og mange nuancer af ensomhed. Lise Andersen skriver med ro og et varmt blik for sine medmennesker."

Lektør på 'Elias og Munin':

"Let og fængende læsning, der tager fat på hverdagslivet for almindelige mennesker og skildrer det med stor empati....fortæller poetisk og rørende om kriser og svære livsvilkår".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. "Skoven i Hercegovina"

Anmeldelse af 'Skoven i Hercegovina' i Kristeligt dagblad:

"På én gang afdæmpet og indtrængende beskriver Lise Andersen den herskende utålelighed."
 
Lektør på 'Skoven i Hercegovina':

"Lise Andersen skriver let og ligefremt om svære relationer i parforholdet, familien og venskaberne ... hvordan krigens psykiske mén ikke kun påvirker den ramte, men også alle omkring personen."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. "Når snefnug danser"

Avisen Danmark d. 2/10 -21.
***** Arne Mariager giver bogen 5 stjerner og skriver bl.a.:

”… Lise Andersen formår at tegne et klart og spændende portræt af det moderne Grønland - og af moderne grønlændere … For en gang skyld får vi et billede af mennesker af kød og blod…
Nogle af bogens smukkeste passager findes netop i Miniks skildringer af slæde-ture med faderen ud over isen og af faderens beretning om stjernehimlen…

… Lise Andersen får fortalt om grønlandske kvinders kamp for et bedre liv.
Der er i denne tredje fortælling en poesi og dybde, der er gribende.
Det er, som om Lise Andersen har givet sig selv lidt mere frie tøjler end i de to foregående bøger i trilogien. Hun er mere poetisk, giver sin indre lyriker mere plads, rent sprogligt … det klæder hende og løfter romanen.

Det er den bedste, hun har skrevet.”
 
Lidt fra anmeldelsen i Kristeligt Dagblad, Claus Grymer:
 
"Man er under læsningen ikke i tvivl om, at Lise Andersen ved meget om Grønland. Hendes indlevede realisme præsenteres på én gang i en afdæmpet form og med vægt.
Hun "taler" tydeligt uden at overdosere."

Og fra Lektørudtalelsen:

"Minik er omgivet af kærlige mennesker og venner, men livet kan føles svært, når man savner eller nogen dør.....

Forfatterens kendskab og kærlighed til Grønland er tydelig, og man får et fint indblik i grønlandsk hverdags- og familieliv..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. "Hudens tynde is"

Anmeldelse fra Kristeligt Dagblad:
Claus Grymer:

"En personskildring, der forener indtrængende realisme med usentimental ømhed var karakteristisk for Lise Andersens forrige roman 'Ravnen flyver lavt'. Og det samme er tilfældet i fortsættelsen 'Hudens tynde is'....
...det er en opløftende roman, hvis hovedanliggende ikke er at skildre problemerne i det grønlandske samfund. Men de antydes på en måde, der alligevel gør dem tydelige...
..Lise Andersens dæmpede hverdagsrealisme virker ægte. Og hendes personer er nærværende, ikke mindst i dialogerne. Og iøvrigt kan man efter læsningen konstatere, at ømhed og varme hos en forfatter ikke behøver at sløre blikkets skarphed."

Og fra lektørudtalelsen:

"Varm og realistisk fortælling...Kendskabet og kærlighed til Grønland gennemstrømmer hele romanen, og brugen af grønlandske ord og troværdige karakterer gør læseoplevelsen meget realistisk. Sproget er ligetil, og det gør romanen let at læse ..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr. "Ravnen flyver lavt"

Uddrag fra lektørudtalelsen:

"let og fængende læsning ... personerne og dialogerne er troværdige, og det er et godt greb, at vi får historierne fortalt fra begges synsvinkel."
Andre bøger om samme emne: Kim Leine.


og fra Lene Høg, kommunikationsrådgiver:

"Natur, myter og den sociale arv spiller en vigtig rolle i Lise Andersens uforglemmelige roman 'Ravnen flyver lavt'. Det gør kærligheden også - læs den og bliv fuld af håb."


Fra anmeldelsen, Århus Stiftstidende, Fyens Tidende og Jyske Vestkysten:

"En varm og gribende bog om livets besvær. 'Ravnen flyver lavt' foregår i Grønland, men det er en roman om alle unge, der kører fast i livet.
Jeg var ikke mange sider inde i 'Ravnen flyver lavt' før jeg var opslugt af fortællingen, dybt engageret i hovedpersonernes liv og skæbne - og havde svært ved at lægge bogen fra mig...
Hun skriver klart, og så kan hun formulere metaforer, der både er flotte og gribende.
...undervejs tegner Lise Andersen også et både stærkt og dejligt portræt af Arsuk ...Det er vel et af LA's budskaber i bogen: mennesker er ikke gode eller dårlige. De er som den situation, de befinder sig i.
...skildrer livet ... det er gjort med varme og sympati - og forståelse. Bogen har ikke berøringsangst i forhold til skyggerne i det grønlandske samfund - til gengæld rummer den så megen varme og forståelse, at den aldrig er i nærheden af stereotyper i fremstillingen af den grønlandske hverdag....
Det er en stor fortælling... det er en oplevelse at læse den roman" Arne Mariager.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vedr. "Den sommer i Peshawar"

Uddrag af anmeldelse af ’Den sommer i Peshawar, fortællinger af bydelsmødre’ - fra Kristeligt Dagblad:

”Bogens bidragydere er såkaldte bydelsmødre, der hjælper kvinder fra samme kulturkreds eller land, som de selv stammer fra. …Vi får lige så chokerende glimt af det umulige liv i det omgivende samfund…. Beretningerne er stramt og professionelt redigerede af Lise Andersen, der indleder og afslutter helheden, men lader de enkelte beretninger tale for sig selv… De skæbner, der lægges frem siger det hele - om livsvilkår, som er vanskelige at sætte sig ind i for indbyggere i et land, hvor man kan sove med lukkede øjne.”
Claus Grymer.

Uddrag fra lektørudtalelsen:

”Bogen giver et godt indtryk af nogle af de mange forskellige årsager til, at mennesker må flygte. Bogen er skrevet i et nøgternt sprog, og det har en stærk effekt, når kvinderne fx beskriver børn eller deres mands død/forsvinden som bare er en af de mange forfærdeligheder, de har været udsat for. Trods kvindernes grumme skæbne kommer deres enorme styrke frem. Afsnittet om bydelsmødre er oplysende. Bogen får læseren til at reflektere over de mange emner … og vigtigheden af at satse på kvinderne.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedr."Uummat - fortællinger fra hjertet"

Citat fra lektørudtalelsen på Uummat - fortællinger fra hjertet:

Vurdering:
En stærk bog, som beretter om et helt særligt børnehjem og 10 barske beretninger om livet før og efter et ophold på Børnehjemmet Uummannaq.

Nordjyske Stiftstidende:

Det har ikke været nogen nem opgave, hverken for forfatteren eller de involverede, at nærme sig de forfærdende livsomstændigheder, som er baggrunden for opholdet på hjemmet.

…Livsfortællingerne er ikke litterært bearbejdede og er fuldstændigt blottede for sentimentale mislyde.

Kristeligt Dagblad:

Lise Andersen har talt med 10 tidligere børnehjemsbørn…. Det er der kommet en rørende og tankevækkende…. bog ud af.
Det er rørende og hård læsning, der også tydeligt fortæller, hvor stærke spor barndommens svigt har sat…
Lise Andersen er loyal i sine interviews og i sin fortælling om stedet. Hun beskriver og referer sympatisk…
Uummat og dens fortællinger fra hjertet er en smuk lille bog (også i layout og papir), og de 10 interviews er vigtige beretninger, der helt sikkert kan være en støtte for andre udsatte børn og unge. Fordi de i sig selv peger på, at det ikke er udsigtsløst, men at man kan rejse sig fra misbrug og vold.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vedr. "Isblomster" 

Citat fra lektørudtalelsen på Isblomster:

Fortællingerne kommer vidt omkring: Fra Grønland til Afrika, fra tilfældige skelsættende møder til mere hverdagsagtige, men alligevel vigtige begivenheder. De fleste af novellerne har dog et dansk udgangspunkt. Hovedpersonerne er både mænd og kvinder, de fleste i en moden alder. Nogle af novellerne går tæt på hemmelige drømme og forestillinger, mens andre har fokus på relationer mellem mennesker. En del af novellerne tager en overraskende drejning, de fleste af dem beskriver genkendelige følelser og sætter hverdagens begivenheder og dilemmaer i centrum.

Vurdering:
En fin samling noveller om hverdagens begivenheder og dilemmaer ... De fleste af novellerne har deres styrke i det letlæste sprog, hverdagsbeskrivelserne og den klare pointe.

Fra anmeldelsen i Nordjyske stiftstidende:

Mange af novellerne har et essayagtigt præg som f.eks. titelnovellen ... andre er stemningsrapporter omkring et følelsesliv, bl.a. 'Dig, mig og ...' nogle er barsk realistiske som 'Kælderen', mens andre blander fiktion og virkelighed som 'Episoden'.
Bag mange af dem fornemmer man andre ting, end den stilfærdige overflade markerer. Vold og seksualitet ligger som et slumrende uudtalt lag bag den.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Vedr. Den tynde luft

”I centrum står Freja, som er tegnet med den nydeligste streg, på én gang ganske fin og ganske skarp.

Lise Andersen gør redeligt rede for hendes mangfoldigt vekslende sjælsbevægelser, og så let og så spinkel, så samlet fin og springende hele skildringen end er, kan det let virke overbevisende, måske fordi den overalt meget vel kunne være bygget på personlige iagttagelser, en slags personlige erindringer.” Jens Henneberg.

 
Fra anmeldelse i Kristeligt Dagblad d. 14/11 3013

 " Fin roman om fristelser. Romanen fortæller i et let-tilgængeligt tempo og med stor troværdighed, hvad der kan ske, når den trygge tilværelse pludselig forskubber sig, og der opstår sprækker i et ellers stærkt forankret forhold."
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Vedr. Nanna - et andet liv

... jeg græd på vej hjem i s-toget, for den rammer alle følelserne, når man er forældre til et handicappet barn.
Mange af vore familier vil kunne genkende situationer beskrevet i bogen, ikke bare alle symptomerne og fortvivlelserne der bliver otalt, men også problemerne med sygehuse, kommuner og andre fagfolk.
Den er velskevet. Jeg synes, det er fantastisk, at man også får indblik i pigens egen fortælling og oplevelser. Det tror jeg, er sjældent for handicapområdet.
Hvis jeg læste bogen som fagperson, tror jeg den vil medvirke til en stor grad af selv refleksion... ( )
Jeg er meget taknemmelig for, at denne bog er blevet skrevet og at den bliver udgivet.
 
Mette Grentoft er formand for Dansk forening for Williams syndrom.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Anmeldelser til ’Vejen til Lee’ 

Nordjyske Stiftstidende  9/7  2011

Lene Høg:

”Jeg slog op på første side, da toget passerede Skalborg og var færdig omkring Vordingborg. Det er længe siden, jeg har været så opslugt af en bog.”
”Nu kan det lyde, som om ’Vejen til Lee’ er en umådelig trist bog, men det er det ikke.”
”…med en på én gang nøgtern og følelsesladet præcision beskriver Lise Andersen, hvordan man som pårørende aner, hvor det hele bærer hen…”
”… og undervejs blev jeg både rørt, glad og forløst.”
”… I togkupéens kollektive rum kneb jeg en tåre ind i mellem, men tænkte, at hvis nogen lagde mærke det, havde de måske også lagt mærke til min opslugthed af ’Vejen til Lee’. Og det kunne være en slags anbefaling af bogen.”

   *
Aabybroposten d. 7/6  2011

Grethe Rolle:

”Det er selvsagt ikke nogen munter bog, men den er vigtig, fordi Lise Andersen sætter ord på mange af de tanker og følelser, der opstår, når alvorlig sygdom og død i en periode griber ind i menneskers liv.”


   *
Metrord (på nettet) d. 18/6 2011

Poul Hjøllund:

”Det slår mig, at trods tårerne og en søsters udmarvende sygdom er bogen ikke domineret af lange samtaler om døden eller om at være bange for at dø.”
”Og måske det smukkeste sted i bogen:” Emmys sjæl flyver roligt ud gennem trækruden. Ud i det våde, grønne forår.”
Det er bl.a. i denne rammesætning af sygdomsforløbet, at det private bliver løftet op i det personlige.”
”…For den yngre søster, Lise, bliver Emmys sygdom og død udgangspunkt for en fortælling om bratte stemningsskift mellem glæde og sorg, mellem gråd og små bitte hverdagsting der hjælper med at komme videre. Om selvbebrejdelse og usikkerhed. Om omsorg og kærlighed.”
”…bemærkninger indlejret i en verden af bækkener, morfin og opkast. Uden for de flestes erfaringsområde. Uden berøringsangst. En ærlig bog. En kærlighedserklæring til en savnet søster…”
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En særlig sommer – og andre billeder

Fra lektørudtalelsen:
”En række små noveller … i forfatterens forrige bøger fokuseres mere på kvinderollen. Her møder vi også mænd, der føler sig marginaliseret eller kørt over i forholdet.”

Nordjyske Stiftstidende:
… den længste, titelnovellen, er den bedste… Novellen indeholder nemlig ingredienser, der fortæller om et ægteskab, der er havnet i dødvande, og som i kraft af udenforstående påvirkninger atter bringes i svingninger….
Lise Andersen er bedst, når hun beskæftiger sig med de små, psykiske forløb. I den sidste novelle er der ægteskabelige samtaler, der viser, hvor let en i øvrigt positiv samtale kører ind i et aggressivt sidespor og ender negativt…
Lise Andersen skriver i en smuk dansk normalprosastil uden mange prangende og forsirende elementer…
”En særlig sommer” er på mange måder en hyggebog med billeder, hvori verden får lov til at udfolde sig fantasifuldt og positivt, og det er bestemt en livsholdning, som ikke er at foragte.”

Herning Folkeblad:
… Lise Andersen har… en forkærlighed for stille eksistenser…. Med gedigen psykologisk indsigt som værktøj lykkes det forfatteren at levendegøre sine personer for os. …”

Lokalavisen Sydvestvendsyssel:
… i nogle erotiske scener, som er beskrevet nænsomt og med en følelse og inderlighed, der ikke giver plads til at tendere det vulgære…
Lise Andersens pen er følsom, diskret, ægte og intens på én og samme tid.
Gennem Lise Andersens præcise og følsomme beskrivelser af hverdagen for almindelige danskere, stiller hun samtidigt skarpt på nogle af eksistensens grundspørgsmål og grundkonflikter uden at give færdige løsninger. Man kan næsten sige, at hun opfylder det mål, som forfattere som Herman Bang opstillede for sit forfatterskab, nemlig at gøre det grå, hverdagsagtigt uinteressante interessant.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Vedr. "Ravfinderen":

fra anmeldelsen i Kristeligt Dagblad:
"Lise Andersen har tydeligvis god forstand på menneskers psyke... læses for sine nuancerede portrætter og forfatterens ihærdige vilje til at forstå."

Dagbladenes bureau:
" "Ravfinderen" rummer et fint portræt af den ældre kvinde, hendes livsforløb og moderskab. Det er et sigende kvinde- og tidsbillede..."

Alt for Damerne:
"... sympatisk forfatter, der loyalt følger sine hovedpersoner og formår at tegne et billede af tiden fra Anden verdenskrig og til i dag."
--------------------------------------------------------------------------------------------------


Må du græde dig en sø...

lektørudtalelse:
...Lise Andersen skriver rigtigt godt og forstår at portrættere de fire hovedpersoner, de problemer de har og den udvikling, de gennemgår... Flot roman, som skildrer fire menneskers dagligliv med de problemer og kompromisser, livet må gennemgå..."

Ugebladet "Søndag":
"Må du græde dig en sø..." er...hjerteskærende rå realisme."

Nordjyske Stiftstidende:
"Pirrende og gribende hovedperson."
"Det er en bog med fine persontegninger, men i centrum står trods alt Silke. Her er portrættet gennemvævet med virkelig smerte, og man lever med hendes sinds åbne, hjælpeløse og blanke forbitrelse. ...Hun pirrer, ægger, interesserer og hun griber. Det er...en fin bog med en rolig, klar og anskuelig fortællemåde...."

Kristeligt Dagblad:
"Der er ingen tvivl om, at Lise Andersen har stor indsigt i menneskets psykiske og sociale problemer. "...det er interessant læsning, selv i så usympatisk en karakter som Stigs.
Lise Andersen er ikke bange for at få smuds på fingrene og dykker langt ned i den menneskelige sump, som Silke og Stig befinder sig i. Deres forhold er beskrevet med stor ærlighed. ...romanen fungerer. Dels på grund af sin vilje til at forstå ondskaben, dels på grund af rørende, kloge passager i skildringen af personernes forsøg på at overvinde smerten og ensomheden."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


vedr. ”Alabadoster”:

fra lektørudtalelsen:
”… romanen er en sagtmodig beretning, der får sat en umulig situation ind i almindelige hverdagsrammer. Det er et velskrevet og usædvanligt indfølt portræt af Johan, der vil det bedste, men må erkende, at det ikke er godt nok. På trods af Johans specielle situation har bogen appel til en meget bred læserskare, da hans problemer i virkeligheden ligner alle forældres.”

Nordjyske Stiftstidende:
”… den har en række glimrende personskildringer…. Og det medfølende portræt af Johan er fyldt med varme og forståelse…”

Kristeligt Dagblad:
”Man regner med, at man er i færd med at læse en god, korrekt, hjertevarm lille roman med et tilforladeligt, socialrealistisk islæt. Så man tør næppe tro sine egne øjne, da det går på for én, at man selv er ved at blive en del af datterens vanvittige univers, hvor alt har en forklaring, selvom læseren muligvis er ene om at begribe det. En dybt original og dristig vovet fortælling om hverdagsmennesker og en hverdag, hvis dybder vi kun underkender med de mest katastrofale konsekvenser.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vedr. ”Slanger i græsset”

Fra lektørudtalelsen:
”…Jolis oplevelser gør indtryk, og skildringen af de barske og ulykkelige forhold virker overbevisende…”

fra fagbladet Bogmarkedet:
”…har Lise Andersen skrevet en rigtig god roman ”Slanger i græsset”…Samtidig er der beskrivelser fra et land, hvor børn desværre bliver voksne, før de burde.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


vedr. ”Født under stjernerne”:

fra lektørudtalelsen:
”…Sprogligt er beretningen let læselig. Indholdsmæssigt er bogen sympatisk…Skildringen af angsten og smerten ved de utrygge og barske forhold i Irak er realistisk og overbevisende.”

Fra anmeldelse i Politiken:
”…romanen er en varm indføring i et trangt kurdisk fællesskab….Lise Andersen påtager sig at fortælle en væsentlig og modbydelig historie, som andre så uværdigt har ladet gå i glemmebogen.”

Anmeldelse fra Nordjyske Stiftstidende:
”…Fortællingen giver god indsigt i, hvad det vil sige at leve i konstant fornedrende undertrykkelse….De hårde strabadser med knurrende maver og iskolde nætter holder os vågne fra først til sidst.
Lise Andersen har lyttet godt og samlet historien på en flot og forståelig måde. Bogen er velskrevet og hurtig læst.”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vedr. ”Hvor månen ligger”

fra lektørudtalelsen:
”…Hendes (LA) internationale baggrund præger også denne historie…et realistisk og engageret bud på en nutidig kvindeskæbne.”

Fra radioens p1, Michael Halskov Christensen:
”…erotikken beskrives så sanseligt og med mange gode nærbilleder, (dels) fordi kærlighedsforholdet borer sig ind i hovedpersonen og kommer til at ændre hendes liv radikalt….
Romanen går i dybden, også når det går galt, og sproget følger godt med også i det mørke….
Der er en både fascinerende og opslugende kraft, der trækker mod noget andet, nærmest udslettelse, sort begær….”

Fra Weekend-avisen, Jens Kistrup:
”…det er i det kriseramte ægteskabs historie og den alene, romanen har sin styrke - det vil sige: i hendes reaktion på hans utroskab…i denne triste kurve - hurtigt ned, langsomt op - viser Lise Andersen sig som den forfatter, hun gerne vil være….”
-----------------------------------------------------------------------------------------------


Børnebøger


Vedr. ”Suisui danser”:

Fra lektørudtalelsen:
”…Ind imellem er der drømmesekvenser hvor moderen dukker op og hvor børnene overvejer moralske temaer. Musik og dans spiller en væsentlig rolle for børnene og stykket…der er rigtig gode muligheder for at arbejde med kropssprog og mimik…. For danske børn vil det vise en barsk hverdag hvor sygdom og død er dagligdags, men hvor livsglæde og dans også har sin plads.”

Fra fagbladet Folkeskolen:
”Et fint og lettilgængeligt stykke om den lille afrikanske pige Suisuis hverdag i Botswana og om, hvordan det føles at miste sin mor…. Moralen om troen på det gode og fokus på de lyse facetter af tilværelsen, selv når den viser sig fra sin mørke side, er gennemført og bliver ikke for belærende. Selv pointen om, at det lønner sig at opføre sig ordentlig, bliver ikke for tung.”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vedr. ”En rigtig ven”:

Bogmarkedet:
”Lise Andersen har skrevet ”En rigtig ven” med et godt blik for mobningens mekanismer og konsekvenser. ….Det er en let læst og klog bog om, hvordan vi sådan går rundt og kanøfler hinanden.”

Nordjyske Stiftstidende:
”Bogen er skrevet i et lettilgængeligt sprog uden lange sætninger og svære ord….Bogen behandler først og fremmest konflikten mellem børn, men den har også som motiv konflikten mellem børn og voksne… Det forløsende princip synes dels at være troen på, at der findes noget godt i ethvert menneske, dels det grundtvigske udsagn om, at ”han har aldrig levet, Som klog på det er blevet, Han først ej havde kær”…. …en udmærket børnebog om mobning, som den opleves fra barnets synsvinkel.”

Fagbladet "Folkeskolen", november -05:
"... Bogen skildrer helt fremragende tøsepigers nådesløse ven- og fjendskaber. Den er spændende og let læselig for målgruppen: mellemtrinet og alle voksne."

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vedr. ”En ond skygge”:

Fagbladet ”Folkeskolen”:
”…Bogen er godt skrevet, personerne er troværdige og handlingen spændende.
Oplagt til mellemtrinet.”

Fra lektørudtalelsen:
”…Bogen tegner et indsigtsfuldt og solidarisk billede af Andreas og hans situation på en måde, så læsere fra lidt over hans alder vil lade sig fange af historien og vil blive påvirket af den. Det er en velskrevet bog om mobning og de mekanismer, der skaber betingelserne herfor, samtidig med at der fortælles en god historie. Bogen er således læsbar som ”en god bog” og anvendelig til arbejdet med mobning på skoler og andre steder…”

fra anmeldelse i Nordjyske Stiftstidende:
”…Fortællingen er godt bygget op - så vi som læser er nødt til at fortsætte og se, hvordan Andreas får løst sit dilemma.…en oplagt bog til højtlæsning og oplæg til debat i skoleklasserne. For mobning ændrer sig næppe ret meget…”
-------------------------------------------------------------------------------------------------Vedr. ”F for Fatima”:

Fagbladet ”Folkeskolen”:
”…Bogens kapitler er korte og overskuelige, og sproget er let og flydende. Historiens spændende højdepunkter stimulerer læselysten, den har fine personportrætter og mulighed for identifikation med hovedpersonen.
Forfatteren kender sit stof. Natur og omgivelser lever med i bogen, der er forsynet med en ordliste med forklaring på de arabiske ord, der bruges i teksten….Ingen løftede pegefingre, men en sørgmunter skildring fra det virkelige liv - i en anden verden.”

Anmeldelse fra Politiken:
”…Hendes (LA) mission med bogen er som Fatimas, nemlig at bygge bro mellem det danske samfund og de mange indvandrere af muslimsk herkomst. ”F for Fatima” er et sympatisk forsøg. Det er en fin lille bog, skrevet ligeudad-landevejen til piger fra 9 - 13 år”

fra lektørudtalelserne:
”…Det er en velfortalt og tankevækkende historie om et meget anderledes pigeliv…gensynet med Fatima er en god oplevelse for især piger fra 10 år.”

”…I de danske skoler er der mange elever med muslimsk baggrund. Gode bøger, der fortæller om denne gruppe, er en mangelvare. Lise Andersen har arbejdet i u.lande…et meget troværdigt og fint portræt af en begavet muslimsk landsbypige fra Yemen….Bogens handling er elementært spændende, og også sprogligt er der mange ting at glæde sig over….Det er en fin roman for 6-8. klasse…”
------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vedr. ”Måske en ven?”:

anmeldelse i fagbladet ”Folkeskolen”
”…noget at hente for svage, ikke litterære drenge på mellemtrinet, der kan identificere sig med problemerne og opbygge håbet om, at (flerkulturelle) venskaber ikke blot er mulige, men også kan være problemløsende på længere sigt, hvis man bare - som i bogen - får mod til at tage det første skridt i den retning.”

Fra lektørudtalelsen:
”…miljøet virker overbevisende og alt er ikke ligetil, for der antydes konflikter af forskellig art i begge familier. Der er en ekstra krølle på historien, nemlig de små klip med Toms tankeflugter ind i en verden, hvor han selv er helten. Desuden er der en fin beskrivelse af Toms faste holdepunkt, den gamle, rynkede farmor, som forstår ham uden ord. Bogen kan nok først læses fra 4-5. klasse, og de får en rigtig god oplevelse og en god mulighed for identifikation og samtale.”

Anmeldelse i Nordjyske stiftstidende:
” ”Måske en ven?” er en meget flot historie om de to drenge Ahmed og Tom. Udover at det er en meget fin historie om venskab, tager denne historie også fat på et utroligt aktuelt emne, nemlig problematikken omkring den meget skarpe holdning som mange danskere har i forhold til udlændinge.”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Vedr. ”Fatima”:

Fagbladet ”Folkeskolen”:
”Fatima” er en anderledes og meget tankevækkende bog….den er velskrevet, spændende og informativ om nogle forhold, som ligger langt fra vores breddegrader (bogen har en fin ordliste)….Bogen kan også bruges som oplæsningsbog og er henvendt til elever i 5-6. klasse. Desuden bør bogen have en fast plads på alle skolernes biblioteker….En flot debutbog.”

Fra lektørudtalelserne:
”…forfatteren har boet i Yemen og man mærker hendes engagement i stoffet….”
”…og de ydre begivenheder skildres med indsigt og forståelse, og bogen giver et nuanceret indtryk i en fremmed kultur….en sympatisk bog, der giver et stilfærdigt portræt af en skæbne i et sjældent skildret fremmed land.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


Fagbøger


vedr. ”Spørg sundhedsplejersken”:

fra lektørudtalelsen:
”…I denne lille, upretensiøse bog giver en erfaren sundhedsplejerske svar på en række af de tvivlsspørgsmål, som nybagte og usikre forældre ofte stiller hende….Bogen er skrevet i et almindeligt sprog og er nem at gå til…gode, fornuftige og velkendte råd…”
----------------------------------------------------------------------------------------------------


For sprogskoler  /  Ungdomsbøger

vedr. "Mig og min far"

Fra lektørudtalelsen:

"Letlæst ungdomsroman... for unge mellem 12 og 16 år om gymnasieeleven Lasse, der bor hos sin mor og alt for sjældent ser sin far. En weekend skal han på fisketur med sin far. En tur som slet ikke går efter planen.
...Det er en både spændende og rørende fortælling for unge læsere, som enten har svært ved at læse eller som bare ikke orker en tyk bog....En god læseoplevelse, som kan give lyst til efterfølgende at kaste sig over tykkere bøger." 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

vedr. "Øl, bræk og kærlighed"

Fra lektørudtalelsen:

Det er en historie om en almindelig 19-årigs tanker, den svære kærlighed og om et almindeligt familieliv. Hurtigt læst.

Letlæst bog for unge om livet i en drengekrop. Fin historie for målgruppen om den situation de selv kan stå i, når kærligheden begynder at betyde mere end drengevenskabet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

vedr. ”Mirza lys”:

Lektørudtalelse:
"Vi mangler nye letlæste bøger til voksne, så denne skal være hjertelig velkommen på hylden. Fortællingen formidler fint alle de blandede følelser, som graviditeten, fødslen og den nyfødte giver anledning til... Altsammen følelser, som de fleste nybagte mødre kender, forstærket af at være langt væk fra familien i en fremmed kultur... Målgruppen er unge kvinder med dansk som andetsprog." 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lise Andersen | Bryggervænget 7, 9430 Vadum  | Tlf.: 2243 2450